05 d’octubre 2006

Periodisme digital, a València

Segons informa avui el diari gratuït ADN, entre el 19 i 21 d'octubre se celebrarà a València el I Congrès de Nou Periodisme. Aquesta assemblea debatrà sobre el periodisme cinculat a les noves tecnologies. D'aquesta manera, el tema central del qual es parlarà és el periodisme a través d'Internet (diaris digitals i weblogs).
Sembla una oportunitat per als residents valencians però lluny d'altres zones. Potser farien falta més congressos com aquest en altres indrets de l'Estat i, també, a Catalunya.
L'organització de l'acte, la Generalitat de Valenciana, parla d'un "Nou Periodisme". És cert que hi ha nous canals que han facilitat la publicació de notícies i articles d'opinió (com els weblogs), però tot i així encara no es pot parlar d'un nou periodisme. Per què? Perquè la premsa nacional el que fa és penjar els mateixos articles publicats a la red, és a dir, no hi ha una nova manera d'emetre missatges periodístics i, als weblogs, els estudiants o periodistes que els utilitzem, fem servir el mateix estil que ens han ensenyat: la piràmide invertida, l'estructura d'articles d'opinió, etc. Així doncs, potser és encara haurem d'esperar per poder parlar d'un nou periodisme entès com una nova manera de comunicar.