31 d’octubre 2006

Índex de Desenvolupament Humà

L'IDH és un índex elaborat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i es basa en un indicador social estadístic basat en tres paràmetres: esperança de vida al néixer, taxa d'alfabetització d'adults i la matriculació en educació primària, secundària i terciària, i el PIB per càpita. L'índex màxim és 1 i el mínim 0
Aquest índex classifica els països en tres grups: país de desenvolupament humà elevat (més de 0,8), desenvolupament humà mitjà (entre 0,5 i 0,8) i desenvolupament humà baix (menys de 0,5).
En l'informe de 2005, el primer país era Noruega (Espanya el 21) i l'últim era Níger.