18 de desembre 2006

Canal 5, creació d’una televisió indígena

Canal 5 és la nova televisió pública de Guatemala. Fins aquí tot “normal”. La peculiaritat d’aquesta nova cadena és que és una televisió multilingüe, és adir, pretén emetre amb els 22 idiomes que es parlen en aquest país. A més a més, Canal 5 vol també fomentar la interculturalitat i fomentar la democràcia donant veu als ciutadans i fer que estiguin informats.
Per crear aquesta cadena, han rebut ajudes econòmiques de la UNESCO i de capacitació de la UAB.
Aquesta televisió guatemalenca vol ser crítica amb la situació del país. Crítica, però sense arribar a la confrontació. El canal no vol excloure ningú, per la qual cosa també emetrà en castellà.

Les TIC augmenten a l'Estat espanyol

Un informe sobre les TIC a les llars espanyoles, fet per Red.es entre gener i març de 2006, conclou que:
- Hi ha una creixent penetració de les TIC a les llars
- Satisfacció majoritària amb les TIC
- Tendència a la diversificació
Aquest estudi es va fer a 3.194 llars, a tota la Península, les Balears i Canàries.
Les TIC són les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. És a dir, els mitjans de comunicació tradicionals (televisió i ràdio) i els mitjans de comunicació interpersonal (telèfon, mòbils, Internet, etc.). L’ús de les TIC és un factor clau per la configuració de la nova societat de la informació, encara en creació a Espanya. De fet, a l’Estat espanyol, tot i que encara no es pot parlar de societat de la informació, l’ús de les TIC està augmentant molt ràpidament. La televisió és el mitjà més utilitzat (99,7% de les llars) i el DVD el més valorat.

11 de desembre 2006

Entrevista a Jaume Carbonell a EL PAÍS

Avui he comprat el diari i m'he trobat aquesta entrevista. Poso el link on la podeu llegir i l'entradeta que fan (no la poso tota perquè no és meva). Llegiu-la, està bé. Parla sobre els problemes a les escoles, la violència però també el problema del sistema educatiu.


ENTREVISTA JAUME CARBONELL
"La escuela no está adaptada al siglo XXI, sigue siendo una institución decimonónica"
J. A. A. - Madrid - 11/12/2006

La visión sobre lo que es noticia no siempre es la misma en los medios de comunicación y en los sectores sobre los que informan. A esta brecha ha dedicado un libro (La educación y su representación en los medios, editorial Morata) Jaume Carbonell, junto a Antoni Tort. Pedagogo y director de Cuadernos de Pedagogía, publicación decana entre las revistas educativas, Carbonell entiende que los medios tienen que pensar en su público, pero cree que así como han hecho un "esfuerzo tremendo para promover una cierta conciencia medioambiental, por ejemplo, no ha ocurrido lo mismo con la educación". La violencia en las escuelas, un tema que ha cobrado gran protagonismo, es uno de los "tópicos" que recoge su libro como una constante en la prensa, pero que no se cuenta con "suficientes matices".