18 de desembre 2006

Canal 5, creació d’una televisió indígena

Canal 5 és la nova televisió pública de Guatemala. Fins aquí tot “normal”. La peculiaritat d’aquesta nova cadena és que és una televisió multilingüe, és adir, pretén emetre amb els 22 idiomes que es parlen en aquest país. A més a més, Canal 5 vol també fomentar la interculturalitat i fomentar la democràcia donant veu als ciutadans i fer que estiguin informats.
Per crear aquesta cadena, han rebut ajudes econòmiques de la UNESCO i de capacitació de la UAB.
Aquesta televisió guatemalenca vol ser crítica amb la situació del país. Crítica, però sense arribar a la confrontació. El canal no vol excloure ningú, per la qual cosa també emetrà en castellà.