18 de desembre 2006

Les TIC augmenten a l'Estat espanyol

Un informe sobre les TIC a les llars espanyoles, fet per Red.es entre gener i març de 2006, conclou que:
- Hi ha una creixent penetració de les TIC a les llars
- Satisfacció majoritària amb les TIC
- Tendència a la diversificació
Aquest estudi es va fer a 3.194 llars, a tota la Península, les Balears i Canàries.
Les TIC són les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. És a dir, els mitjans de comunicació tradicionals (televisió i ràdio) i els mitjans de comunicació interpersonal (telèfon, mòbils, Internet, etc.). L’ús de les TIC és un factor clau per la configuració de la nova societat de la informació, encara en creació a Espanya. De fet, a l’Estat espanyol, tot i que encara no es pot parlar de societat de la informació, l’ús de les TIC està augmentant molt ràpidament. La televisió és el mitjà més utilitzat (99,7% de les llars) i el DVD el més valorat.